Gyldendal

63753-jpgI Folkeskole.dk skriver Andreas Brøns Riise:

I stedet for at kigge på om et digitalt læremiddel er repetitivt, formidlende eller stilladserende, skal man fokusere på, om det kan indgå i den didaktiske ramme, læreren sætter op, siger Gyldendals digitale udviklingschef.

I en ny rapport har de to forskere Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen undersøgt effekten og udbredelsen af digitale læremidler. De konkluderer blandt andet, at de mest udbredte læremidler er læremidler, hvor eleverne træner færdigheder (repetitive læremidler) og læremidler, der formidler viden til eleverne (formidlende læremidler).

Læremidler, der tager udgangspunkt i problemorienterede opgaver (stilladserende læremidler), er knapt så udbredte, og det skyldes blandt andet, at der i Danmark eksisterer en forreningsmodel, der primært fremmer salget af de to førstnævnte typer læremidler, konkluderer forskerne. Dels fordi de minder om læremidler, lærerne er vant til at bruge, dels fordi de kan bruges i længere tid og dermed er en bedre investering for skolerne.

Digital udvikingschef hos Gyldendal Malte von Sehested kan til dels godt genkende billedet, men mener, at grænserne bliver trukket for hårdt op.

Læs videre her

Så er du tilmeldt nyhedsbrev