Vurdering af digitale læremideler

Jeg er jævnligt blevet spurgt om: hvilke digitale læremidler der er gode?
Et spørgsmål der ikke umiddelbart lader sig bevare, for gode til hvad?

Nu har CFU, Center for Undervisningsmidler, udviklet et fint lille værktøj, som kan hjælpe os til at vurdere et digitalt læremiddel.

CFU skriver selv: Dette vurderingsværktøj er baseret på Thomas Illum Hansens og Jeppe Bundsgaards forskningsarbejde i vurdering af digitale læremidler fremlagt gennem læremiddel.dk. Vurderingsværktøjet er tænkt som en bearbejdning af læremiddel.dks forskningsmæssige kategorier til mere et praksisrettet sprogbrug for lærere. Værktøjet er lavet af Center for undervisningsmidler København, UCC. Værktøjet er baseret på disse to ressourcer fra læremiddel.dk:

Bundsgaard, Jeppe og Hansen, Thomas Illum, Evaluering af digitale læremidler, læremiddel.dk, DPU/ Aarhus Universitet, 2012

Hansen, Thomas Illum: Evaluering af digitale læremidler, læremiddel.dk, 2012

 

Se mere på vurdigi.dk

 

Så er du tilmeldt nyhedsbrev