Cool uden røg

Cool Uden Røg er et undervisningsforløb, fra Kræftens bekæmpelse, om rygning, identitet og selviscenesættelse.

Materialet er lavet til 7.-9. klassetrin.cool uden røg
Formålet med forløbet er, at eleverne reflekterer over, hvorfor nogle unge begynder at
ryge, og hvad de selv mener om rygning. Forløbet er sammensat af diskussion, film og praktiske øvelser.
Tanken bag Cool Uden Røg er, at eleverne starter med at snakke generelt om,
hvad der er cool. Først herefter handler øvelserne om rygning. Derfor er det bedst,
at du ikke introducerer undervisningsforløbet for klassen under titlen
Cool Uden Røg. Det kan du afsløre for dem, når I arbejder med modul 3. Fortæl dem, at I skal arbejde
med, hvad der er cool og hvad de bliver påvirket af.

Du kan finde materialet her www.xit-web.dk/cool

Så er du tilmeldt nyhedsbrev