Dansk sprognnævn

Dansk Sprog Nævn

Vores tre hovedopgaver:
* at følge sprogets udvikling,
* at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug,
* at fastlægge den danske retskrivning og redigere den officielle danske retskrivningsordbog dsn.dk

Så er du tilmeldt nyhedsbrev