FilmlinjenTEMA

Hvis du skal arbejde med film, eller inspireres til hvilke muligheder der er med filmediet i undervisninngen, så er FilmlinjenTEMA en rigtig god mulighed.

Filmlinjen Tema

FilmlinjenTEMA er et gratis, interaktivt læringsredskab til praktisk filmproduktion. Her kombineres den filmfaglige indsigt, hvor eleverne lærer at kommunikere og se bag om medierne med opfyldelse af fagfaglige trinmål.

Lav f.eks. et tværfagligt samarbejde mellem dansk, historie og samfundsfag, hvor I producerer små dokumentarfilm om jeres by. Kombiner fagene dansk og tysk/fransk i en lille kortfilm med fortrykt manus. Eller lav en vox pop om det kommende kommunalvalg i dansk og samfundsfag.

Se mere på FilmlinjenTEMA

Så er du tilmeldt nyhedsbrev