GoInfo

goinfo-150x881GOinfo

Goinfo.dk kan du bruge når du skal søge information på nettet. På siden kan du blive bedre til at finde ud af hvad dit emne er – emneafklaring – hvordan du kan søge information til dit emne – søgning – hvordan du kan finde ud af om du kan bruge den information du finder – kildekritik.  Brug UNI-login

goinfo.dk

Så er du tilmeldt nyhedsbrev