PAXEL123

paxel123Hjemmesiden PAXEL123.com er tiltænkt børn i førskole-og skolealderen der tager deres første skridt i arbejdet med ord og begreber indenfor deres modersmål og matematik

Formålet med PAXEL123.com er at stimulere børns forståelse og læsefærdigheder indenfor matematik og modersmål igennem computerspil.

Spillene på PAXEL123.com stimulerer formsans, talforståelse og logisk tænkning. Der er endvidere spil der fokuserer på rim, bogstaver og ord. Spillene er velegnede som ekstra opgaver i undervisningen af børn med særlige behov som f.eks. børn med udenlandsk baggrund

Ideen bag PAXEL123.com udspringer af Anna Margrét Ólafsdóttirs arbejde som leder i børnehaven Nóaborg i Reykjavík. Børnehaven har i over 10 år fokuseret på matematik og skriftsprog i arbejdet med børnene. En stor del af børnehavens spil og legetøj er hjemmelavet og tilpasset Nóaborgs fokuspunkter. De mest populære spil hos børnenene igennem årene er blevet opdaterede til computerspil på PAXEL123.com. Derudover har også nye spil fundet vej til hjemmesiden.

Så er du tilmeldt nyhedsbrev