Sikker chat

Du kan få vejledning til at takle situationer, hvor online medier bruges negativt. Og du kan få idéer til forebyggende processer i skole og klub. Materialet er målrettet ssp-medarbejdere, lærere og klubmedarbejdere. sikkerchat.dk

Så er du tilmeldt nyhedsbrev