SmåP

1.april åbner et gratis digitalt læringssite, SmåP – små produktioner, til træning af børn og unges mediekompetencer. Sitet er udviklet af Station Next i samarbejde med eksperter i digitale medier. Det markeres på Station Next samme dag, med en officiel lancering af SmåP  ved kulturminister Marianne Jelved samt mulighed for at få hands on på udvalgte SmåP aktiviteter.

Med SmåP får lærere og elever i grundskolen et enkelt online værktøj med foreløbigt 27 læringsaktiviteter til små medieproduk- tioner, der er velegnede til:

småP

  • Alle fag
  • Tværfaglige forløb
  • Understøttende undervisning
  • Produktionsorienterede læringsforløb

Digitale medier bygger på syv kernekompetencer. Læringsaktivi- teterne er tilrettelagt, så eleverne kan fokusere på én kernekompetence ad gangen:

Vores erfaring er, at lærere finder det tidskrævende og komplice- ret at arbejde med digitale medier i skolen. Derfor har vi skabt et enkelt online værktøj, hvor man ikke behøver at lave store medie- produktioner, hvor alle kompetencer skal i spil. På få lektioner kan man i stedet arbejde med bare én af mediernes kernekompeten- cer ad gangen. Og så er SmåP et værktøj, som kan bruges i AL LE fag af ALLE lærere – med eller uden medieerfaring”, udtaler Susanne Wad, pædagogisk leder på Station Next.

SmåP guider nemlig lærerne med læringsmål, kompetencekrav, udstyrslister og tips til evaluering. Samtidig er det nemt for lærerne at undervisningsdifferentiere, da der findes læringsaktiviteter på tre mediefaglige niveauer.

SmåP er også selvinstruerende, så lærerne primært kan være vejledere. Eleven guides hele vejen igennem medieproduktionen med trin-for-trin-guider og videotutorials.

På 1-6 lektioner kan eleverne f.eks. udvikle karaktererne i deres historie med et Karakterboard. De kan lave en PowerPoint præsentation af deres fysikforsøg, og lægge musik og lydeffekter på. Eller de kan designe geometriske figurer i Minecraft, så det bliver sjovt at udregne areal og rumfang. Hvis de får blod på tanden, er der digitalt undervisningsmateriale til over 100 lektioner, og der kommer hele tiden nye aktiviteter til!

Her kan du finde SmåPs youtube-kanal


Se mere på SmåP 

 

Så er du tilmeldt nyhedsbrev