Saxos Rejse

Saxos Rejse er et digitalt undervisningsmateriale til historieundervisningen i grundskolens mellemtrin. Det er et rollespil, der skal give eleverne indblik i 1100-tallets hjemlige magtspil og lære dem, at sandhed og objektivitet er tvivlsomme begreber, når man beskæftiger sig med faget historie. Historie er kontekstafhængig og formidles altid ud fra nogens synsvinkel. Saxos Rejse præsenterer eleverne for et dansk middelalderunivers af konger, biskopper, munke, hirdmænd, troubadourer, trælle og friller m.fl.. I dette univers skal eleverne rejse Danmark rundt og agere historikeren Saxo på mission for ærkebiskop Absalon; De skal undersøge, hvad der skete mellem Sven, Knud og Valdemar i 1157. saxosrejse.dk

Så er du tilmeldt nyhedsbrev